box_top
menu_top
empty
  Despre noi  
 
  Viziune  
 
  Misiune  
 
  Valori  
 
  Ţinte strategice  
empty
menu_bottom
arrow
dots
arrow
dots
arrow
dots
arrow
dots
dots
arrow
dots
dots
arrow
dots
dots

Asociatia Copil Dorit

prezentarePDF
box_bottom

Misiunea Şcolii Copil Dorit

  
Formarea şi dezvoltarea armonioasă, completă, utilă a personalităţii copiilor; integrarea acestora cu succes în ciclurile şcolare următoare şi în societate.

Promovarea valorilor tradiţionale ale culturii şi civilizaţiei româneşti, cu deschidere față de valorile societăţii democratice, ale spaţiului cultural european.

Crearea unui climat stimulativ, modern şi prietenos, unde copiii să se simtă iubiţi şi ocrotiţi; sănătate şi siguranţă, moralitate şi echilibru psihic şi comportamental.

Aplicarea unor metode didactice tradiţionale îmbinate cu metode moderne de predare-învăţare, activ-participative. Realizarea unui demers educativ centrat pe copil, personalizarea actului didactic.

Obţinerea de progrese şi de performanţe în educaţia copiilor, în funcţie de potenţialul fiecăruia / prevenirea, recuperarea regresului şcolar.

Autoevaluarea, evaluarea continuă, formativă a elevilor şi a profesorilor.

Pregătirea copiilor pentru viaţă, dezvoltarea adaptabilităţii, receptivităţii acestora la schimbare - programe, parteneriate educative creative şi atrăgătoare la nivel local, naţional şi european.

Comunicarea eficientă, vie, cu părinţii copiilor, parteneri reali şi valoroşi în demersul educativ: unitate de principii şi de valori între familie şi Şcoală.

Integrarea copiilor cu nevoi speciale; susţinerea copiilor provenind din familii defavorizate pentru a beneficia de o educaţie de calitate.

box_bottom


Cauta doar in CopilDorit.ro
Copilul - floare
copilul-floare
box_bottom


Viziunea Şcolii Copil Dorit

• "O înaltă calitate şi eficienţă a educaţiei oferite într-un mediu şcolar sănătos şi moral, sigur şi echilibrat."
Şcoala Copil Dorit

arrow află mai multe
box_bottom

apel_donatori
 
footer
Prima pagină | Termeni şi condiţii | Contact | Harta sitului © 2011 Asociaţia Copil Dorit - Şcoala Copil Dorit cu nivel primar şi preşcolar