box_top
menu_top
empty
  Despre noi  
 
  Viziune  
 
  Misiune  
 
  Valori  
 
  Ţinte strategice  
empty
menu_bottom
arrow
dots
arrow
dots
arrow
dots
arrow
dots
dots
arrow
dots
dots
arrow
dots
dots

Asociatia Copil Dorit

copildorit
box_bottom

Comunicarea cu părinţii


Şcoala Copil Dorit cu nivel primar şi preşcolar este preocupată de asigurarea unei comunicări vii, calitative şi eficiente, cu părinţii preşcolarilor/ elevilor.

  
În acest sens, sunt planificate:

minim 3 şedinţe cu părinţii semestrial;

întâlniri / consultaţii individuale acordate părinţilor la cerere, de către director, învăţătoare, profesori specialişti, în baza unei planificări şi respectând programul săptămânal de consultaţii al fiecărui cadru didactic din Şcoală.

Educatoarea/ învăţătoarea clasei va nota zilnic în carnetul de corespondenţă al fiecărui copil problemele importante de sănătate sau comportament pe care acesta le-a manifestat în timpul zilei.

• Conducerea Şcolii Copil Dorit cu nivel primar şi preşcolar se obligă să trimită periodic părinţilor chestionare / sondaje de opinie pentru colectarea de propuneri, sugestii, observaţii din partea acestora, cu scopul îmbunătăţirii ofertei educaţionale.

Părinţii vor primi rapoarte lunare şi semestriale cu privire la evoluţia copiilor, la cunoştinţele şi deprinderile dobândite de aceştia sub influenţa procesului instructiv-educativ desfăşurat în Şcoală.

box_bottom


Cauta doar in CopilDorit.ro
Copilul - floare
copilul-floare
box_bottom


Viziunea Şcolii Copil Dorit

• "O înaltă calitate şi eficienţă a educaţiei oferite într-un mediu şcolar sănătos şi moral, sigur şi echilibrat."
Şcoala Copil Dorit

arrow află mai multe
box_bottom

apel_donatori
 
footer
Prima pagină | Termeni şi condiţii | Contact | Harta sitului © 2011 Asociaţia Copil Dorit - Şcoala Copil Dorit cu nivel primar şi preşcolar